Hakkında

Bu ortam Coşkun Soysal‘ın gayri resmi, gayri ciddi internet  sayfasıdır. Peki, ilk cümlede bahsi geçen Coşkun Soysal kimdir?

Coşkun Soysal 1983 yılının bir bahar sabahı, Batı Karadeniz’in şirin ilçesi Tosya‘da dünyaya gelmiş. Dünyaya geldiğinde henüz bir ismi bile yokmuş. Dedesi, o doğduktan hemen sonra vermiş ismini.

Okula gitmiş, o yıllarda ilkokul 5 yılmış. İlk yılını okumamış, 3. yılını iki kere okumuş ve bir şekilde 5 yıla tamamlamış.  3 ayrı okulda tamamlamış ilkokulu. Sonuncusu Mehmet Akif İlköğretim okuluymuş.

İlkokul sonrası girdiği sınav, Tosya Anadolu Lisesine doğru çizmiş hayat çizgisini.

Sonrasında Çankırı Fen Lisesi ile liseyide hal yoluna koymuş.

Üniversite için İTÜ Çevre Mühendisliğini tercih etmiş. Üniversite devam ederken yazılım işini severek yaptığının iyice ayırdına varmış. Gayri ihtiyari İstanbul‘da kalmış. Yolunu bu yönde çizmiş. Halen o çiziği takip ediyor.

Bütün bu akış devam ederken bir kız sevmiş. Evlenmiş, mutlu olmuş.